Meşguliyet Terapisi

18.04.2014 03:00:00

Meşguliyet Terapisi

Hastanın boş geçen zaman süreci içinde duygusal ve psikolojik olarak olumsuz etkilenmesini önlemek için yapılan tedaviye MEŞGULİYET TERAPİSİ denilir.

Çeşitli sağlık problemleri nedeni ile sosyal hayattan kopmuş,kişilerde boş zaman etkili ve verimli geçirilmediği taktirde iletişim,bilişsel,duygusal, davranışlarda problemler yaşanabilir.

Meşguliyet Terapisi ile

 • Zihinsel ve motor işlevlerin korunmasına
 • Kronik hastalıkların komplikasyonlarının geciktirilmesi ne
 • Yaşam kalitesinin artırılmasına
 • Yaşamla bağlantının kuvvetlenmesine katkı sağlanmış olur.
 • Meşguliyet Terapisi İki başlık Altında Yapılır
 • Fiziksel Meşguliyet
 • Zihinsel Meşguliyet

Fiziksel Meşguliyet Terapisi 
Hastanın veya yaşlının fiziksel gelişimine katkıda bulunduğu gibi boş zamanını verimli olarak değerlendirmesi amaçlanır. Sunulacak uğraşların seçiminde dikkat edilebilmesi gereken özellikler vardır. Uğraşlar hasta - yaşlının kapasitesinin yetebileceği , zevk alabileceği, kabul edebileceği ve devam ettirebileceği tarzda olmalıdır.

Neler Yapılabilir
1.    Spor (Ev içi ve dışı) 
2.    Müzik aleti çalmak 
3.    El işçiliği (tahta boyama, takı, dantel vs.) 
4.    Kapasitesine göre küçük gezintiler 
5.    Farklı kişilerle bir araya gelme 
(Arkadaş, akraba ziyaretleri) 

Zihinsel Meşguliyet Terapisi

Yaşlı-hastanın zihinsel egzersiz yaparak bilişsel fonksiyonlarını koruması ,psikolojik olarak desteklenerek duygusal fonksiyonlarını koruması amaçlanır 

 • Müzik dinlemek
 • Eskiden bildiği müzik parçalarını tekrarlamasını istemek
 • Eski anılar, olaylar, düğünler vb açılarak hatırlatma egzersizi yapmak.
 • Günlük olaylar haberler vb değerlendirmek
 • Yeni durumla karşı karşıya bırakılarak hatırlatma egzersizi yapmak(Banka işlemi, Süpermarkete gitmek vs.)

Meşguliyet Terapisi Nasıl Olmalıdır

Bu terapilerde kararlı olmak esastır. Tercihan aynı saatte devamlı olmalıdır. İlginç, eğlendirici olmalıdır. Kişiye özel, kolay kabul edilebilir olmalıdır. Yan etkileri olmamalıdır. İhtiyaç olduğuna, yapıldığı taktirde daha az hasta olacağına , dinç kalacağına, sıkılmayacağına hasta ikna edilmelidir. 

Meşguliyet Terapisi Sırasında Karşılaşılan Güçlükler

Terapinin ihtiyaca yönelik olmaması durumunda yarım bırakma sık görülür. Aile ve toplumun tedaviye inanıp destek vermemesi tedaviyi olumsuz etkiler. Erkekler terapiye uyum konusunda kadınlara göre daha fazla desteğe ihtiyaç duyarlar. Ekstra mali yük olması olumsuz etki yapar. En küçük bir olumsuzlukta korku nedeni ile yarım bırakma sık görülür. Bu nedenle tedavi sırasında karşılaşılabilecek olumsuzluklarla ilgili ayrıntılı bilgilendirilme yapılmalıdır. Meşguliyet Terapisi reçete gibi uygulanamaz. Bu faaliyetler uygulanırken kişi mutlu olmalıdır. Haz alamıyorsa verimlilik düşer.