HEMŞİRE

Evde Hemşirelik Uygulamaları

 Hastanın hekimleri tarafından uygun görülen tedavi ve girişimsel uygulamalar evde bakım hemşireleri tarafından uygulanır. Hemşirelik hizmetlerimizin bilimsel, standartlara uygun olması için her aşamasında süpervisör hemşire ve evde bakım hekimlerimiz tarafından kontrol edilir.

Tedavi Hizmetlerimiz

Evde İğne EnjeksiyonEvde enjeksiyon : Hastanın hekimi yada evde bakım doktorunun onayladığı ilaçlar damar içi (intravenöz) enjeksiyon ,kas içi (intramusküler) enjeksiyon ,cilt altı (subkutan) enjeksiyon şeklinde uygulanır. Uygulama öncesi ve sonrası vital (yaşamsal bulgular) takip edilir.

 Evde damar içi sıvı (serum) veya ilaç uygulamaları: Damar yolundan infüzyon, port veya diğer tip kataterden infüzyon şeklinde ilaç, serum, damardan beslenme solüsyonu, elektrolit (potasyum-sodyum-kalsiyum) solüsyonları, kan ve kan ürünleri, kemoterapi tedavileri ve takipleri yapılır.

Evde Port Kateter Takma: Portu olan hastaların tedavisi için ihtiyaç duyduğu durumlarda port içine kateter (port iğnesi) uygulama işlemi yapılır.

Evde Nebulizatör İle İlaç Uygulanması

Evde Oksijen tedavisi Uygulanması

Girişimsel Uygulamalar

Evde İdrar Sondası Uygulaması:  Hastanın ihtiyacı olması durumunda mesaneye sonda uygulaması hemşiremiz veya gerektiği durumda uzman hekim tarafından gerçekleştirilir. İdrar sondası değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri gerçekleştirilir.

Evde Nazogastrik Beslenme Sondası Uygulaması:  Çeşitli nedenlerle ağızdan gıda alamayan ve doktoru tarafından burundan beslenme sondası ile beslenme ihtiyacı olan hastaların Nazogastrik Beslenme Sondaları evde doktor tarafından uygulanır. Sonda değişim zamanları takibe alınır ve değiştirme işlemleri yine doktor tarafından yapılır.

Evde Lavman Uygulamaları: Uzun süre yatmaya bağlı veya başka nedenlerle gelişebilecek kronik kabızlık durumlarında hasta için gerekli olduğu kararını takiben evde hemşire ve sağlık destek elemanı eşliğinde rektuma lavman uygulaması yapılır.

Yara Tedavisi: Gelişmiş olan bası yarası (Yatak Yarası) tedavisi, debritmanı (ölü dokuların uzaklaştırılması için gerekli uygulamalar hemşire tarafından gerçekleştirilir. Eğer yaranın boyutu ve derinliği doktor uygulamasını gerektiriyorsa yara bakım konusunda uzman doktorlarımız ekibe dahil olur. Hasta tedavi takip programına alınır aileye yara bakımı konusunda eğitim verilir. Yeni yaraların oluşmasını önlemek için yapılması gerekenler belirlenir ve uygulamaya konulur.

Bakım Uygulamalarımız:

Yatalak Hasta BakımıPEG (Perkükan Endoskopik Gastrostomi) Bakımı: Evde mideden beslenmek zorunda olan hastalar için hastane ortamında açılmış olan hastaların PEG bakım ve pansumanları için bu konuda uzman hemşireler tarafından gerçekleştirilir. PEG bakım eğitimi verilir.

Kolostomi-Ostomi Adaptörü ,Torba değişimi Ve Bakımı:  Evde hasta ve yakınları açısından bakımı sıkıntılı kolostomi, ostomi bakım ve takipleri hemşirelerimizin günlük ziyaretler ile yapılır.

Hasta Vücut Bakımı: Yatağa bağımlı ya da öz bakımını yapamayacak durumda olan hastaların yatak banyosu, vücut temizliği, cilt bakımı, tırnak bakımı, hasta banyosu, hasta tıraşı, saç bakımı hemşire ve bakım elemanları tarafından titizlikle yerine getirilir.

Trakeostomi Bakımı: Hastanın trakeostomi kanülünün yapılması gereken bakım ve temizliği yapılır ve bu konuda eğitim verilir.

Mekanik Ventilatörlü Hasta Bakımı: Ventilatöre bağımlı hastanın evde  takibi aspirasyonu, ventlatör ayarları kontrolü ve takibi yapılır.

Tanıya Yönelik Hemşirelik Uygulamaları

Hemşire RefakatEvde Vital Bulgu Takibi: Hastanın kan basıncı (tansiyon) ölçülmesi, ateş ölçülmesi, Kan Oksijen Saturasyonu Ölçülmesi gibi hayati bulgularının değerlendirilmesi bunların kayıtlarının tutulması ailesi ve doktorları ile paylaşılması hastanın tedavi sürecinde kullandığı ilaçların etkinliğinin test edildiği dönemde çok önemlidir. Günlük hemşire ziyareti ile sağlanabilecek bu takip hasta ve yakınları için moral ve motivasyon sağlar.

Evde Kan Şekeri Takibi: Önemli kronik sorunlardan Şeker Hastalığı (Diyabetes Mellitus) un takip edilmesinde tedavinin uygunluğunun bilinmesi, hasta diyetinin kontrolü çok önemlidir. Günlük kan şekeri ölçümü, diyet kontrolü ile uygun tedavi sağlanır ve oluşabilecek kompilkasyonlardan (hastalığa bağlı ek yakınmalar) hasta korunmuş olur.

Evde Elektrokardiyografi (EKG) Çekimi: Tanıda önemli parametrelerden olan EKG çekimi için hastanın evinde yatağında çekilir ve hastanın doktorununa iletilir.

Evde Kültür İçin Örnek Alınması: Hastanın kan kültürü için numune alınması, idrar kültürü için numune yara yerinden numune, akciğer aspirasyon kültürü için numune alınması hemşirelerimiz tarafımdan yapılır. Uygun koşullarda laboratuara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

Evde Tetkik İçin Kan Örneği Alınması: Tüm kan tetkikleri için örnek alınır uygun koşullarda laboratuvara götürülür. Sonuçla ilgili hasta yakını veya hasta doktoru bilgilendirilir.

 

Evde Hemşire Refakati

Yeni Doğan Bebek HemşiresiDüşük riskli hastalarda tedbir amaçlı refakatinden evde yoğun bakım hastası takip etmeye kadar geniş yelpazede hizmet sunmak amacı ile hemşire refakati sağlanır. Hemşire refakati evde bakım doktorları gözetiminde 12 saatlik dilimler halinde verilir. Hasta ihtiyacı göz önüne alınarak 7/24 kesintisiz veya   saatlik hemşire refakatı sunulur. Verilecek olan hizmetin mekanı hastanın mahrem ortamı olan evi olması sebebi ile seçilecek personelin bayan hemşire veya erkek hemşire olması konusunda hasta tercihi dikkate alınır.

        Hastaya ait tüm hemşire takibi tedavi şeması ve kayıtlar hasta yakınlarına iletilir.