EVDE TEDAVİ VE HASTA BAKIMI

Sağlık Ekibimizle ani gelişen sağlık problemleri, kronik hastalıkların takip ve tedavisi, hastane sonrası bakım gibi farklı sorunlar için çözüm sunulmaktadır. Hastanın muayenesi; sonrası laboratuar tetkikleri, direktgrafi, EKG, EKO gibi tanıya yönelik işlemler ve karar verilen tedavileri uygulayabilecek ekip ile bütüncül uygulama

Evde Bakım Doktoru

Hastayı tanıyan, sağlık sorunlarına branş olarak değil bütün olarak gören evde bakım doktor ekibimiz ile takip ve tedavi uygulamaları gerçekleştirilir.

Branş Hekimleri

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda tüm branşlarda uzman doktorlar ile evde muayene,tetkik ve tedavi olanağı sunulmaktadır. Evde bakım doktorları ile işbirliği içindeki bu değerlendirmeler ile uzun dönem hasta takipleri sağlanır.

Genel Hemşirelik Hizmetleri

Hastaların hekimlerce uygun görülen tedavi ve bakımları genç, dinamik uzman hemşireler tarafından evde uygulanır. Enjeksiyon, damar içi tedaviler, nazogastrik veya PEG’den beslenme, mesaneye sonda  uygulanması, kolostomi-ileostomi-jejenostomi-ürostomi bakımları, katater bakımları, hasta banyosu, yatak içi vücut temizliği, perine bakımı gibi genel hemşirelik hizmetleri evde sağlanır.

Hemşire Refakati

Hastanın ihtiyacı doğrultusunda  için kurulan sistemde 12 saatlik nöbetler halinde 7/24 hemşire refakati hizmetine ulaşmanız mümkün. Haftada bir gün düzenli doktor gözetiminde verilen bu hizmette evde hastane konforu sağlanır. 

 

Fizyoterapi

Hastanın durumu gerektiriyorsa Uzman Doktorun değerlendirmesi sonucuna göre planlanan rehabilitasyon programı Fizyoterapist tarafından evde uygulanır.

 

Nutrisyon (Beslenme)

Evde Bakım Doktorunun veya hastanın kendi doktorunun belirlediği ilkelere göre beslenme programı ve rejim listesi düzenlenir.

Rejim listesinin gerçekleştirilebilir olması için gerekli eğitim hasta yakınlarına verilir.

Planlanan aralıklarla hasta evinde ziyaret edilerek beslenmenin yeterli ve düzenli oluşu kontrol altında tutulur.

 

Klinik Psikolog Desteği

Hasta ve ailesi ya da bakımını üstlenenlerin bu süreci daha kolay ve doğru yönetmesi için gereken destek sağlanır.
Tümüyle gereksinime göre düzenlenir.